Per accedir remotament als sistemes de la UdL cal establir una connexió VPN.

Aquesta connexió s'estableix entre el vostre dispositiu amb el qual esteu treballant remotament i el servei VPN de la UdL de forma segura.
Això permet que els dispositius que es connectin a la VPN puguin accedir als serveis TIC interns de la UdL de la mateixa forma que ho farien si estiguessin connectats a la xarxa de la universitat.

Aquesta configuració permet utilitzar el servei d'autenticació centralitzada de la UdL (Adas), com a punt únic d'autenticació. En aquesta guia veuràs com accedir-hi via web i com configurar l'aplicació FortiClient, perquè faci ús d'aquest sistema d'autenticació.


Ho podeu fer de dues formes: mitjançant accés via web i instal·lant el programari al vostre equip.Accés Web

Amb aquesta opció podreu accedir als serveis interns de la UdL que s'ofereixen en format web, ssh, o escriptori remot.

 • Des d'un navegador accediu a l'adreça: https://vpn.udl.cat:10443
 • Sense introduir cap credencial, cliqueu sobre el botó que apareix en la part superior, anomenat "SSO Login" que us deriva cap a l'autenticació centralitzada (SSO) de la UdL:


 • Un cop esteu en l'autenticació centralitzada de la UdL introduïu les vostres credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA):


 • Un cop les credencials han estat validades, aleshores retornareu cap a la VPN i s'estableix la connexió pertinent.
 • A partir d'aquell moment  podreu navegar a qualsevol servei web UdL polsant sobre "Quick connection", indicant la URL a la casella corresponent i polsant el botó "Launch".
 • Hem preparat una sèrie d'accessos preconfigurats (bookmarks) per facilitar-vos l'accés.


Instal·lació del client


Ens permet navegar i accedir als serveis interns com si el nostre equip estigués connectat a la xarxa UdL. Seguiu les instruccions d'instal·lació per a cada sistema operatiu:

  Windows

Aneu a la pàgina https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn i descarregueu-vos el FortiClient VPN. (Al final de la pàgina de descarregues)

Atenció

El programari que heu de descarregar és Forticlient VPN. Desplaceu-vos fins a la part inferior de la pàgina per trobar-ho.

Atenció

Per a windows, la versió mínima de Forticlient VPN necessària per fer ús del servei VPN de la UdL és la versió 7.0.3Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu que comenci la instal·lació:Feu clic a Sí, he leido y aceptado.. i s'activarà Siguiente. A la següent finestra deixeu el directori d'instal·lació per defecte i feu Siguiente i Instalar per començar la instal·lació


   Un cop hagi acabat la instal·lació feu Finalizar


 Obriu el programa que acabeu d'instal·lar fent doble clic a la icona de l'escriptori de FortiClient VPN o fent clic amb el botó dret del ratolí a la icona de la barra inferior.


 Feu clic a I acknowledge that this free... i s'activarà el botó I accept. Després fer clic a Configurar VPN


  

Si teníeu una versió antiga ja configurada, un cop accedit a Forticlient fer clic on s'indica a la següent imatge:

Introduïu els paràmetres de configuració:

 • Nombre de Conexión: UdL
 • Gateway Remoto: vpn.udl.cat
 • Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte és 443)
 • Seleccionar l'opció de Enable SSO for tunel
 • Per finalitzar feu GuardarPremeu el botó SAML Login i us derivarà la connexió cap al sistema d'autenticació centralitzada on haureu de posar les credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA).
Un cop establerta la connexió VPN, quan us pregunti Redes feu clic a Si

  


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconectar o amb el botó de la dreta sobre la icona de Forticlient, Desconectar "UdL"  MacOS

Aneu a la pàgina https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/nngzCG25vobIExD i descarregueu-vos el FortiClient VPN

Atenció

El programari que heu de descarregar és Forticlient VPN. Desplaceu-vos fins a la part inferior de la pàgina per trobar-ho.

Atenció

Per a MacOS, la versió mínima de Forticlient VPN necessària per fer ús del servei VPN de la UdL és la versió 6.4.8Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu que comenci la instal·lació:

 


Feu clic a Continuar. Llegiu la llicència fins al final i feu Continuar. A la següent finestra feu Instalar per començar la instal·lació


   


Un cop hagi acabat la instal·lació feu CerrarObriu el programa que acabeu d'instal·lar, feu clic a I acknowledge that this free... i s'activarà el botó I accept. Després fer clic a Configurar VPN


Si teníeu una versió antiga ja configurada, un cop accedit a Forticlient fer clic on s'indica a la següent imatge:

Introduïu els paràmetres de configuració:

 • Nombre de Conexión: UdL
 • Gateway Remoto: vpn.udl.cat
 • Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
 • Seleccionar l'opció de Enable SSO for tunel
 • Per finalitzar feu GuardarPremeu el botó SAML Login i us derivarà la connexió cap al sistema d'autenticació centralitzada on haureu de posar les credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA).

Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconecta.


  Linux


 1. Aneu a la pàgina https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn i descarregueu-vos el FortiClient VPN que correspongui segons quina sigui la vostra distribució: (Al final de la pàgina de descarregues)

  Atenció

  El programari que heu de descarregar és Forticlient VPN. Desplaceu-vos fins a la part inferior de la pàgina per trobar-ho.

  Atenció

  Per a Linux, la versió mínima de Forticlient VPN necessària per fer ús del servei VPN de la UdL és la versió 6.4.8

  Debian/Ubuntu: Paquet .deb

  Fedora/CentOS: Paquet .rpm

 2. Obriu un terminal i instal·leu el paquet executant la següent comanda:

  Debian/Ubuntu:

  sudo dpkg -i forticlient_vpn_7.x.x.x_amd64.deb

  Fedora/CentOS:

  sudo dnf install forticlient_vpn_7.x.x.x_x86_x64.rpm

  Atenció!


  Debian/Ubuntu:

  Si heu trobat algun error de dependències, executeu la següent comanda des d'un terminal:

  apt install -f

 3. Inicieu l'aplicació FortiClient i feu clic a I acknowledge that this free...
  S'activarà el botó I accept. Feu clic a i, a la següent finestra, aneu a Configure VPN:


  Si teníeu una versió antiga ja configurada, un cop accedit a Forticlient fer clic on s'indica a la següent imatge:  • Nombre de Conexión: UdL
  • Gateway Remoto: vpn.udl.cat
  • Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
  • Seleccionar l'opció de Enable SSO for tunel
  • Per finalitzar feu Guardar
  • Introduïu els següents paràmetres de configuració: 4. Premeu el botó SAML Login i us derivarà la connexió cap al sistema d'autenticació centralitzada on haureu de posar les credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA).


 5. El primer cop que establiu la connexió VPN us demanarà si voleu confirmeu que la connexió és segura; cliqueu OK per continuar: 6. Un cop hagueu acabat, feu clic a Disconnect per finalitzar la connexió VPN:

  Atenció! Instal·lació en Ubuntu

  Si no us funciona o bé us ha deixat de funcionar Forticlient VPN i teniu instal·lada l'última versió d'Ubuntu (v,22, en aquests moments), cal que seleccioneu la mac de la interfície a la configuració del vostre equip:


  Mòbils i tauletes Android

Obriu l'instal·lador d'aplicacions Google Play

Busqueu l'aplicació: FortiClient VPN, instal·leu-la i obriu-la


      Accepteu els missatges que us apareguin, Aceptar, Aceptar i Permitir


    Poseu un nom a la connexió: VPNUdL, deixeu la resta per defecte a SSL VPN i feu Create

 • Nombre de Conexión: UdL
 • Server: vpn.udl.cat
 • Puerto: 10443
 • L'opció de "SSO Enabled" ha d'estar a Enabled
 • Per finalitzar feu Create

I feu Connect


    Introduïu la vostra contrasenya i premeu LOGIN, després ACEPTAR, posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA), i ja haureu establert una connexió VPN.

   


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió prement el botó Disconnect

  Mòbils iPhone i tauletes iPad

Obriu l'instal·lador d'aplicacions App Store

Busqueu l'aplicació: FortiClient VPN, instal·leu-la i obriu-la

Accepteu els missatges que us apareguin: I accept i Permitir


Feu select connection, després Add Configuration... i configureu els paràmetres

Name: VPN UdL
Host: vpn.udl.cat
Port: 10443
User: x1234567 (substituir-lo pel vostre)

Un cop acabat feu Save


Feu <VPN i activeu la connexió (feu lliscar el botó de VPN cap a la dreta). Poseu la vostra contrasenya quan us ho demani, posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA) i ja haureu establert una connexió VPN.


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent lliscar el botó de VPN cap a l'esquerra (desactivar).