Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per accedir remotament als sistemes de la UdL cal establir una connexió VPN.

Aquesta connexió s'estableix entre el vostre dispositiu amb el qual esteu treballant remotament i el servei VPN de la UdL de forma segura.
Això permet que els dispositius que es connectin a la VPN puguin accedir als serveis TIC interns de la UdL de la mateixa forma que ho farien si estiguessin connectats a la xarxa de la universitat.

Aquesta configuració permet utilitzar el servei d'autenticació centralitzada de la UdL (Adas), com a punt únic d'autenticació. En aquesta guia veuràs com accedir-hi via web i com configurar l'aplicació FortiClient, perquè faci ús d'aquest sistema d'autenticació.


Ho podeu fer de dues formes: mitjançant accés via web i instal·lant el programari al vostre equip.Accés Web

Amb aquesta opció podreu accedir als serveis interns de la UdL que s'ofereixen en format web, ssh, o escriptori remot.

 • Des d'un navegador accediu a l'adreça: https://vpn.udl.cat:10443
 • Sense introduir cap credencial, cliqueu sobre el botó que apareix en la part superior, anomenat "SSO Login" que us deriva cap a l'autenticació centralitzada (SSO) de la UdL:


 • Un cop esteu en l'autenticació centralitzada de la UdL introduïu les vostres credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA):


 • Un cop les credencials han estat validades, aleshores retornareu cap a la VPN i s'estableix la connexió pertinent.
 • A partir d'aquell moment  podreu navegar a qualsevol servei web UdL polsant sobre "Quick connection", indicant la URL a la casella corresponent i polsant el botó "Launch".
 • Hem preparat una sèrie d'accessos preconfigurats (bookmarks) per facilitar-vos l'accés.


Instal·lació del client


Ens permet navegar i accedir als serveis interns com si el nostre equip estigués connectat a la xarxa UdL. Seguiu les instruccions d'instal·lació per a cada sistema operatiu:

  Windows

Aneu a la pàgina https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn i descarregueu-vos el FortiClient VPN. (Al final de la pàgina de descarregues)

Atenció

El programari que heu de descarregar és Forticlient VPN. Desplaceu-vos fins a la part inferior de la pàgina per trobar-ho.
Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu que comenci la instal·lació:Feu clic a Sí, he leido y aceptado.. i s'activarà Siguiente. A la següent finestra deixeu el directori d'instal·lació per defecte i feu Siguiente i Instalar per començar la instal·lació


   Un cop hagi acabat la instal·lació feu Finalizar


 Obriu el programa que acabeu d'instal·lar fent doble clic a la icona de l'escriptori de FortiClient VPN o fent clic amb el botó dret del ratolí a la icona de la barra inferior.


 Feu clic a I acknowledge that this free... i s'activarà el botó I accept. Després fer clic a Configurar VPN


  

Si teníeu una versió antiga ja configurada, un cop accedit a Forticlient fer clic on s'indica a la següent imatge:

Introduïu els paràmetres de configuració:

 • Nombre de Conexión: UdL
 • Gateway Remoto: vpn.udl.cat
 • Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte és 443)
 • Seleccionar l'opció de Enable SSO for tunel
 • Per finalitzar feu GuardarPremeu el botó SAML Login i us derivarà la connexió cap al sistema d'autenticació centralitzada on haureu de posar les credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA).
Un cop establerta la connexió VPN, quan us pregunti Redes feu clic a Si

  


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconectar o amb el botó de la dreta sobre la icona de Forticlient, Desconectar "UdL"  MacOS

Aneu a la pàgina https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/nngzCG25vobIExD i descarregueu-vos el FortiClient VPN

Atenció

El programari que heu de descarregar és Forticlient VPN. Desplaceu-vos fins a la part inferior de la pàgina per trobar-ho.Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu que comenci la instal·lació:

 


Feu clic a Continuar. Llegiu la llicència fins al final i feu Continuar. A la següent finestra feu Instalar per començar la instal·lació


   


Un cop hagi acabat la instal·lació feu CerrarObriu el programa que acabeu d'instal·lar, feu clic a I acknowledge that this free... i s'activarà el botó I accept. Després fer clic a Configurar VPN


Si teníeu una versió antiga ja configurada, un cop accedit a Forticlient fer clic on s'indica a la següent imatge:

Introduïu els paràmetres de configuració:

 • Nombre de Conexión: UdL
 • Gateway Remoto: vpn.udl.cat
 • Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
 • Seleccionar l'opció de Enable SSO for tunel
 • Per finalitzar feu GuardarPremeu el botó SAML Login i us derivarà la connexió cap al sistema d'autenticació centralitzada on haureu de posar les credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA).

Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconecta.


  Linux


 1. Aneu a la pàgina https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn i descarregueu-vos el FortiClient VPN que correspongui segons quina sigui la vostra distribució: (Al final de la pàgina de descarregues)

  Atenció

  El programari que heu de descarregar és Forticlient VPN. Desplaceu-vos fins a la part inferior de la pàgina per trobar-ho.


  Debian/Ubuntu: Paquet .deb

  Fedora/CentOS: Paquet .rpm

 2. Obriu un terminal i instal·leu el paquet executant la següent comanda:

  Debian/Ubuntu:

  sudo dpkg -i forticlient_vpn_7.x.x.x_amd64.deb

  Fedora/CentOS:

  sudo dnf install forticlient_vpn_7.x.x.x_x86_x64.rpm

  Atenció!


  Debian/Ubuntu:

  Si heu trobat algun error de dependències, executeu la següent comanda des d'un terminal:

  apt install -f

 3. Inicieu l'aplicació FortiClient i feu clic a I acknowledge that this free...
  S'activarà el botó I accept. Feu clic a i, a la següent finestra, aneu a Configure VPN:


  Si teníeu una versió antiga ja configurada, un cop accedit a Forticlient fer clic on s'indica a la següent imatge:  • Nombre de Conexión: UdL
  • Gateway Remoto: vpn.udl.cat
  • Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
  • Seleccionar l'opció de Enable SSO for tunel
  • Per finalitzar feu Guardar
  • Introduïu els següents paràmetres de configuració: 4. Premeu el botó SAML Login i us derivarà la connexió cap al sistema d'autenticació centralitzada on haureu de posar les credencials d'usuari i posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA).


 5. El primer cop que establiu la connexió VPN us demanarà si voleu confirmeu que la connexió és segura; cliqueu OK per continuar: 6. Un cop hagueu acabat, feu clic a Disconnect per finalitzar la connexió VPN:

  Atenció! Instal·lació en Ubuntu

  Si no us funciona o bé us ha deixat de funcionar Forticlient VPN i teniu instal·lada l'última versió d'Ubuntu (v,22, en aquests moments), cal que seleccioneu la mac de la interfície a la configuració del vostre equip:


  Mòbils i tauletes Android

Obriu l'instal·lador d'aplicacions Google Play

Busqueu l'aplicació: FortiClient VPN, instal·leu-la i obriu-la


      Accepteu els missatges que us apareguin, Aceptar, Aceptar i Permitir


    Poseu un nom a la connexió: VPNUdL, deixeu la resta per defecte a SSL VPN i feu Create

 • Nombre de Conexión: UdL
 • Server: vpn.udl.cat
 • Puerto: 10443
 • L'opció de "SSO Enabled" ha d'estar a Enabled
 • Per finalitzar feu Create

I feu Connect


    Introduïu la vostra contrasenya i premeu LOGIN, després ACEPTAR, posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA), i ja haureu establert una connexió VPN.

   


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió prement el botó Disconnect

  Mòbils iPhone i tauletes iPad

Obriu l'instal·lador d'aplicacions App Store

Busqueu l'aplicació: FortiClient VPN, instal·leu-la i obriu-la

Accepteu els missatges que us apareguin: I accept i Permitir


Feu select connection, després Add Configuration... i configureu els paràmetres

Name: VPN UdL
Host: vpn.udl.cat
Port: 10443
User: x1234567 (substituir-lo pel vostre)

Un cop acabat feu Save


Feu <VPN i activeu la connexió (feu lliscar el botó de VPN cap a la dreta). Poseu la vostra contrasenya quan us ho demani, posteriorment el doble factor d'autenticació (2FA) i ja haureu establert una connexió VPN.


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent lliscar el botó de VPN cap a l'esquerra (desactivar).