Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per accedir remotament als sistemes de la UdL cal establir una connexió VPN.
Aquesta connexió s'estableix entre el vostre dispositiu amb el què esteu treballant remotament i el servei VPN de la UdL de forma segura.
Això permet que els dispositius que es connectin a la VPN puguin accedir als serveis TIC interns de la UdL de la mateixa forma que ho farien si estiguessin connectats a la xarxa de la universitat.

Ho podeu fer de dues formes: mitjançant accés via web i instal·lant el programari al vostre equip.

Accés Web

Amb aquesta opció podreu accedir als serveis interns de la UdL que s'ofereixen en format web, ssh, o escriptori remot.

 1. Des d'un navegador accediu a l'adreça https://vpn.udl.cat:10443
 2. Autentiqueu amb les credencials de la UdL.
 3. Un cop s'hagi establert la sessió, podreu navegar a qualsevol servei web UdL polsant sobre "Quick connection", indicant la URL a la casella corresponent i polsant el botó "Launch".
 4. Hem preparat una sèrie d'accessos preconfigurats (bookmarks) per facilitar-vos l'accés.

Instal·lació del client

Ens permet navegar i accedir als serveis interns com si el nostre equip estigués connectat a la xarxa UdL. Seguiu les instruccions d'instal·lació per a cada sistema operatiu:

Windows

Aneu a la pàgina https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn i descarregueu-vos el FortiClient VPN. (Al final de la pàgina de descarregues)

IMPORTANT: descarregueu la versió 6.4 i no la 6.0 que apareix més baix

Útil: Si no sabeu si el vostre Windows és de 32 o 64 bits, consulteu aquest enllaç per a esbrinar-ho.
Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu a que comenci la instal·lació.Feu clic a Sí, he leido y aceptado.. i s'activarà Siguiente. A la següent finestra deixeu el directori d'instal·lació per defecte i feu Siguiente i Instalar per començar la instal·lació


   Un cop hagi acabat la instal·lació feu Finalizar


 Obriu el programa que acabeu d'instal·lar fent doble clic a la icona de l'escriptori de FortiClient VPN o fent clic amb el botó dret del ratolí a la icona de la barra inferior.


 Feu clic a I acknowledge that this free... i s'activarà el botó I accept. Després fer clic a Configurar VPN


 Introduïu els paràmetres de configuració:
Nombre de Conexión: VPNUdL
Gateway Remoto: vpn.udl.cat
Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
Per finalitzar feu Guardar
Poseu el vostre usuari i contrasenya i feu Conectar i ja haureu establert la connexió VPN. Quan us pregunti Redes feu clic a Si


 Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconectar o amb el botó de la dreta sobre la icona de Forticlient, Desconectar "VPNUdL"
MacOS

Aneu a la pàgina https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn i descarregueu-vos el FortiClient VPN


Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu a que comenci la instal·lació


 


Feu clic a Continuar. Llegiu la llicència fins al final i feu Continuar. A la següent finestra feu Instalar per començar la instal·lació


   


Un cop hagi acabat la instal·lació feu CerrarObriu el programa que acabeu d'instal·lar, feu clic a I acknowledge that this free... i s'activarà el botó I accept. Després fer clic a Configurar VPN
Introduïu els paràmetres de configuració:
Nombre de Conexión: VPNUdL
Gateway Remoto: vpn.udl.cat
Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
Per finalitzar feu GuardarPoseu el vostre usuari i contrasenya i feu Conectar i ja haureu establert la connexió VPN.Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconecta.Linux

 1. Aneu a la pàgina https://www.fortinet.com/support/product-downloads#vpn i descarregueu-vos el paquet de FortiClient VPN que correspongui segons quina sigui la vostra distribució:

  Debian/Ubuntu: Paquet .deb

  Fedora/CentOS: Paquet .rpm

 2. Obriu un terminal i instal·leu el paquet executant la següent comanda:

  Debian/Ubuntu:

  sudo dpkg -i forticlient_vpn_7.x.x.x_amd64.deb

  Fedora/CentOS:

  sudo dnf install forticlient_vpn_7.x.x.x_x86_x64.rpm

  Atenció!


  Debian/Ubuntu:

  Si heu trobat algun error de dependències, executeu la següent comanda des d'un terminal:

  apt install -f 
 3. Inicieu l'aplicació FortiClient i feu clic a I acknowledge that this free...
  S'activarà el botó I accept. Feu clic a i, a la següent finestra, aneu a Configure VPN:
 4. Introduïu els següents paràmetres de configuració:

  Configuració

  Nom de la connexió: VPNUdL
  Remote Gateway: vpn.udl.cat
  Customize Port: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)  Feu clic a Save per guardar els canvis.

 5. Poseu el vostre usuari i contrasenya i feu clic a Connect per establir la connexió VPN: 6. El primer cop que establiu la connexió VPN us demanarà si voleu confirmeu que la connexió és segura; cliqueu OK per continuar: 7. Un cop hagueu acabat, feu clic a Disconnect per finalitzar la connexió VPN:


Mòbils i tauletes Android

Obriu l'instal·lador d'aplicacions Google Play

Busqueu l'aplicació: FortiClient VPN, instal·leu-la i obriu-la


      
Accepteu els missatges que us apareguin, Aceptar, Aceptar i Permitir


    Poseu un nom a la connexio: VPNUdL, deixeu la resta per defecte a SSL VPN i feu Create

Configureu els paràmetres:
Server: vpn.udl.cat
Port: 10443
Username: x1234567 (substituiu-lo pel vostre)

I feu Connect


   


Introduïu la vostra contrasenya i premeu LOGIN, després ACEPTAR i ja haureu establert una connexió VPN.

   


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió prement el botó Disconnect

Mòbils iPhone i tauletes iPad

Obriu l'instal·lador d'aplicacions App Store

Busqueu l'aplicació: FortiClient VPN, instal·leu-la i obriu-la

Accepteu els missatges que us apareguin: I accept i Permitir


Feu select connection, després Add Configuration... i configureu els paràmetres

Name: VPN UdL
Host: vpn.udl.cat
Port: 10443
User: x1234567 (substituir-lo pel vostre)

Un cop acabat feu Save


Feu <VPN i activeu la connexió (feu lliscar el botó de VPN cap a la dreta). Poseu la vostra contrasenya quan us ho demani i ja haureu establert una connexió VPN.


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent lliscar el botó de VPN cap a l'esquerra (desactivar).


 • No labels