Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per accedir remotament als sistemes de la UdL es necessari establir una connexió VPN. Aquesta connexió s'estableix entre el dispositiu amb el que esteu treballant remotament i el servei de VPN de la UdL de forma segura. Això permet que els dispositius que es connectin a la VPN puguin accedir als serveis TIC interns de la UdL de la mateixa forma que ho farien si estiguessin connectats a la xarxa de la universitat. Ho podeu fer de dues formes:

Accés Web

Amb aquesta opció podreu accedir als serveis interns de la UdL que s'ofereixen en format web, ssh, o escriptori remot.

  1. Des d'un navegador accediu a l'adreça https://vpn.udl.cat:10443
  2. Autentiqueu amb les credencials de la UdL.
  3. Un cop s'hagi establert la sessió, podreu navegar a qualsevol servei web UdL polsant sobre "Quick connection", indicant la URL a la casella corresponent i polsant el botó "Launch".
  4. Hem preparat una sèrie d'accessos preconfigurats (bookmarks) per facilitar-vos l'accés.

Instal·lació del client

Ens permet navegar i accedir als serveis interns com si el nostre equip estigués connectat a la xarxa UdL. Seguiu les instruccions d'instal·lació per a cada sistema operatiu:

Windows

Aneu a la pàgina https://forticlient.com/downloads i descarregueu-vos el FortiClient VPN.

IMPORTANT: descarregueu la versió 6.2 i no la 6.0 que apareix més baix

Útil: Si no sabeu si el vostre Windows és de 32 o 64 bits, consulteu aquest enllaç per a esbrinar-ho.
Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu a que comenci la instal·lació.

IMPORTANT: descarregueu la versió 6.2 i no la 6.0 que apareix més baix
Feu clic a Sí, he leido y aceptado.. i s'activarà Siguiente. A la següent finestra deixeu el directori d'instal·lació per defecte i feu Siguiente i Instalar per començar la instal·lació


   Un cop hagi acabat la instal·lació feu Finalizar


 Obriu el programa que acabeu d'instal·lar fent doble clic a la icona de l'escriptori de FortiClient VPN o fent clic amb el botó dret del ratolí a la icona de la barra inferior.


 Feu clic a I acknowledge that this free... i s'activarà el botó I accept. Després fer clic a Configurar VPN


 Introduïu els paràmetres de configuració:
Nombre de Conexión: VPNUdL
Gateway Remoto: vpn.udl.cat
Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
Per finalitzar feu Guardar
Poseu el vostre usuari i contrasenya i feu Conectar i ja haureu establert la connexió VPN. Quan us pregunti Redes feu clic a Si


 Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconectar o amb el botó de la dreta sobre la icona de Forticlient, Desconectar "VPNUdL"
MacOS

Aneu a la pàgina https://forticlient.com/downloads i descarregueu-vos el FortiClient VPN


Obriu el fitxer que us acabeu de descarregar i espereu a que comenci la instal·lació


 


Feu clic a Continuar. Llegiu la llicència fins al final i feu Continuar. A la següent finestra feu Instalar per començar la instal·lació


   


Un cop hagi acabat la instal·lació feu CerrarObriu el programa que acabeu d'instal·lar, feu clic a I acknowledge that this free... i s'activarà el botó I accept. Després fer clic a Configurar VPN
Introduïu els paràmetres de configuració:
Nombre de Conexión: VPNUdL
Gateway Remoto: vpn.udl.cat
Puerto: 10443 (modifiqueu-lo, per defecte es 443)
Per finalitzar feu GuardarPoseu el vostre usuari i contrasenya i feu Conectar i ja haureu establert la connexió VPN.Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent clic a Desconecta.Linux

La majoria de distribucions disposen en els seus repositoris del paquet: openfortivpn (CLI - Línia de comandes), alguna també disposa de GUI (Interfície gràfica)

CLI. Línia de comnades

Debian/Ubuntu: apt-get install openfortivpn
Fedora/CentOS: dnf install openfortivpn

Un cop descarregat i instal·lat el paquet l'heu executar:
openfortivpn vpn.udl.cat:10443 -u x1234567

Podeu posar els paràmetres al fitxer de configuració (editeu-lo com a root) /etc/openfortivpn/config
# config file for openfortivpn, see man openfortivpn(1)
host = vpn.udl.cat
port = 10443
username = x1234567
#password =

Després només us cal obrir la connexió VPN amb la instrucció (executeu-la com a root):
openfortivpn
# Us demanarà la contrasenya, sinó l'heu afegit al fitxer /etc/openfortivpn/config

GNOME - Interfície gràfica

Per les distribucions amb escriptori GNOME (Per defecte a Fedora i Ubuntu) podeu instal·lar el suport la configuració del VPN Forti.

Al gestor de software busquen forti i cliquem a "Paràmetres de GNOME" i marquem l'opció Client Fortinet SSLVPN
Des de l'opció paràmetres de GNOME anem a Xarxa, VPN i cliquem a + per afegir un nou VPN, escollim Fortinet SSLVPN


                 


Després introduïu els paràmetres de configuració:
Nom: VPN-UdL
Passarel·la:  vpn.udl.cat:10443
Nom d'usuari: x1234567 (substituir-lo pel vostre)


La contrasenya us la preguntarà en connectar, podeu escollir deixar-la desada.

Per finalitzar feu Afegeix

Per activar-lo, des de la icona de xarxa seleccioneu el VPN que acabem de crear.Un cop hageu acabat amb les vostres tasques desconnecteu la connexió seguint el mateix procediment.


Mòbils i tauletes Android

Obriu l'instal·lador d'aplicacions Google Play

Busqueu l'aplicació: FortiClient VPN, instal·leu-la i obriu-la


      
Accepteu els missatges que us apareguin, Aceptar, Aceptar i Permitir


    Poseu un nom a la connexio: VPNUdL, deixeu la resta per defecte a SSL VPN i feu Create

Configureu els paràmetres:
Server: vpn.udl.cat
Port: 10443
Username: x1234567 (substituiu-lo pel vostre)

I feu Connect


   


Introduïu la vostra contrasenya i premeu LOGIN, després ACEPTAR i ja haureu establert una connexió VPN.

   


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió prement el botó Disconnect

Mòbils iPhone i tauletes iPad

Obriu l'instal·lador d'aplicacions App Store

Busqueu l'aplicació: FortiClient VPN, instal·leu-la i obriu-la

Accepteu els missatges que us apareguin: I accept i Permitir


Feu select connection, després Add Configuration... i configureu els paràmetres

Name: VPN UdL
Host: vpn.udl.cat
Port: 10443
User: x1234567 (substituir-lo pel vostre)

Un cop acabat feu Save


Feu <VPN i activeu la connexió (feu lliscar el botó de VPN cap a la dreta). Poseu la vostra contrasenya quan us ho demani i ja haureu establert una connexió VPN.


Un cop hagueu acabat amb les vostres tasques, tanqueu la connexió fent lliscar el botó de VPN cap a l'esquerra (desactivar).

  • No labels