Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per accedir al servei d'unitats de xarxa de la UdL (anomenat UdL Disc) ho fem mitjançant l'adreça: https://udldisc.udl.cat

Nota: Aquest servei només està accessible per PAS/PDI de la UdL.

Accés

Per accedir heu de posar el vostre nom d'usuari (login) i contrasenya, els mateixos que utilitzeu per accedir al correu o campus virtual, i clicar Inici de sessió.

Un cop hagueu accedit podreu veure els noms de les unitats de xarxa compartides a les que teniu accés i la vostra carpeta personal (anomenada H: habitualment aquí carpeta_personal). Hi podeu accedir clicant a sobre.

Nota: Les lletres de les unitats no apareixen en aquest entorn.


Manipulació de fitxers i carpetes

Podeu descarregar, pujar i eliminar carpetes a cadascuna de les les unitats de xarxa i a la vostra carpeta personal.

Descarregar fitxers i carpetes

Per descarregar un fitxer o carpeta els seleccionem i cliquem a sobre amb el botó dret del ratolí i seleccionem Baixa.


Ens apareixerà el gestor de fitxers del nostre ordinador o es descarregarà automàticament segons la configuració que tingueu al vostre navegador web.

En cas de que seleccioneu més d'un document o una o varies carpetes es descarregara en un fitxer comprimit .zip .

Pujar fitxers

Per pujar un fitxer o diversos fitxers ens situarem a la carpeta on el volem pujar i clicarem la icona +


Cliquem Puja un fitxer i ens apareixerà el gestor de fitxers del nostre ordinador que ens permetrà pujar un o més fitxers.

En cas que el fitxer ja existeixi us demanarà si el voleu sobreescriure.

Pujar carpetes

Per pujar carpetes (i també fitxers) ho podeu fer arrossegant directament la carpeta a l'espai UdL Disc.

Eliminar fitxers i carpetes

Per eliminar un fitxer o carpeta els seleccionem i cliquem a sobre amb el botó dret del ratolí i seleccionem Baixa.

Atenció: Els fitxers o carpetes esborrats ho fan definitivament, no existeix una paperera per recuperar-los.

Renombrar fitxers i carpetes

Per renombrar un fitxer o carpeta cliquem a sobre amb el botó dret del ratolí i seleccionem Canvia el nom.

Moure o copiar fitxers i carpetes

Per moure un fitxer o carpeta cliquem a sobre amb el botó dret del ratolí i seleccionem Mou o copia.


Ens apareix una pantalla on podem seleccionar on moure o copiar el fitxer o carpeta que hem seleccionat.

Cercar fitxers i carpetes

Des de la icona de la lupa, a la part superior dreta podem cercar fitxers o carpetes a totes les nostres unitats de xarxa compartides i a la vostra carpeta personal.

  • No labels