Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1 Per conectar a la wifi cal seguir les seguents passes cada cap que s'engegui l'ordinador, obrir el menu i obrir l'aplicacio de control dels applets

2 Desactivar el applet "Adeministrador de red" seleccionantlo i fent click a -

3 Obrir el menu de conexions a xarxa i conectar a eduroam

4 Introduir el teu usuari de la udl i password i marcar que no utilitzi CA, ha de quedar com a la imatge, fer click a conectar

5 Torna a obrir el menu de connexions i fes click a eduroam, com en el pas 3, donara el missatge d'error seguent, fes click a cerrar i si has ficat be el teu usuari i password tindras conectivitatPer accedir a la unitat personal en xarxa ( H: a windows ), obrir un explorador d'arxius i premer CTRL+L , aqui escruire smb://storealumnes.udl.cat/ElTeuUsuariUdL , quan demani usuari i contrasenya al usuari introduir alumnes/ElTeuUsuariUdL i la teva contrasenya

asd


  • No labels