Suport a la docència és l'agrupació dels serveis dedicats a millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge mitjançant eines innovadores, habilitar espais TIC (aules i sales d'usuari), i ficar a disposició el programari docent específic .Suport a la gestió és l'agrupació de serveis dedicats a donar suport a Eines TIC enfocades a la gestió de dades administratives, econòmiques, qualitat, publicació, etc.Suport a les persones és l'agrupació de serveis dedicats a donar suport a Eines TIC enfocades a ajudar en les tasques del día a día de la comunitat universitària en termes de comunicació, accés als serveis, impressió, etc,Suport a la recerca és l'agrupació de serveis dedicats a donar suport al PDI per a que dugui a terme la tasca de recerca fent ús de les TIC.Suport a alumnes és l'agrupació de serveis dedicats a donar suport tècnic als alumnes.