Obre una consulta genèrica sobre Docència online:


Cerca allò que necessitis sobre el servei de Docència online

Altres enllaços interessants:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:


L'objectiu d'aquest servei és millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge mitjançant eines innovadores de transmissió de coneixements, d'avaluació i de comunicació.

Actualment la UdL utilitza el campus virtual per a centralitzar aquests tipus de serveis, on oferim:

Als estudiants:

 • Un espai per a cada assignatura a la que estan matriculats, on poden consultar els materials de l'assignatura, realitzar activitats d'avaluació, consultar les qualificacions i comunicar-se amb el professorat.

 • Un espai per a cada titulació a la que estan matriculats, on rebran comunicacions fetes per la direcció de la titulació.

 • Un espai per a cada centre al que pertanyin, on rebran comunicacions fetes per la direcció del centre.

 • Un espai personal individual on disposen d'eines per a emmagatzemar fitxers, consultar de forma unificada tots els missatges o notificacions rebudes en qualsevol dels espais d'assignatura, titulació o centre, consultar el seu expedient, configurar el campus virtual i crear espais per al treball en equip.

 • Un espai de tutoria, per a l'estudiantat de primer curs.

Al professorat:

 • Un espai per a cada assignatura en la que imparteixen docència, on poden publicar materials, crear activitats d'avaluació i qualificar-les, així com eines de comunicació amb l'estudiantat via xat, correu electrònic o anuncis. A l'eina d'anuncis és possible enviar notificacions push als dispositius mòbils de l'estudiantat.

 • Un espai per a cada titulació en la que imparteixen docència, on rebran comunicacions fetes per la direcció de la titulació.

 • Un espai per a cada centre en el que imparteixen docència, on rebran comunicacions fetes per la direcció del centre.

 • Un espai personal individual on disposen d'eines per a emmagatzemar fitxers, consultar de forma unificada tots els missatges o notificacions rebudes en qualsevol dels espais d'assignatura, titulació o centre, qualificar les actes, configurar el campus virtual i crear espais per a projectes docents o treball en equip.

 • Un espai de tutoria, per al professorat tutor.


En general:

 • Accedir al campus virtual utilitzant el teu compte d'usuari de la UdL.

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions , fora de les programades i degudament comunicades, del campus virtual i de les eines disponibles al mateix.

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús del campus virtual i de les eines allí disponibles.

 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús del campus virtual i de les eines allí disponibles.

Si ets alumne, un cop dins del campus virtual trobaràs:

 • El teu espai personal, i allí:

  • Una eina Recursos amb una capacitat d'emmagatzemar fins a 5Gb d'informació.

  • Una eina per a consultar el teu expedient.

  • Una eina de gestió de preferències on pots crear fins a 5 espais de projectes per a treballar en equip amb altres companys.

 • Un espai per a cada assignatura matriculada.

 • Un espai per a cada titulació a la que estiguis vinculat.

 • Un espai per a cada centre al que estiguis vinculat.

 • En cas de ser estudiant de primer curs, Un espai de tutoria.

Si ets professor, un cop dins del campus virtual trobaràs:

 • El teu espai personal i allí:

  • Un espai per a cada titulació a la que estiguis vinculat.

  • Un espai per a cada centre al que estiguis vinculat.

  • Una eina Recursos amb capacitat d'emmagatzemar fins a 5Gb d'informació.

  • Una eina per a qualificar actes.

  • Una eina de gestió de preferències on pots crear 5 espais per a projectes docents i 5 espais per a altres tipus de projectes i per a treball en equip.

 • Un espai per a cada assignatura en la que imparteixes docència.

 • Un espai per a cada titulació a la que estiguis vinculat.

 • Un espai per a cada centre al que estiguis vinculat.

 • En cas de ser tutor, un espai de tutoria amb estudiantat de primer curs assignats de manera aleatòria.

El personal de la unitat de Suport i Assessorament a l'Activitat Docent pot:

 • Disposar d'un servei de millora i evolució del campus virtual.

 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


Tota la comunitat universitària:

 1. Suport tècnic en l'ús del campus virtual i de les eines disponibles al mateix.

 2. Comunicar incidències en l'ús del campus virtual i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.

A través de la unitat Suport i Assessorament a l'Activitat Docent :

 1. Millora i evolució del campus virtual.

 2. Suport en el disseny de noves eines.

 3. Direcció de projectes d'implantació de les mateixes.