Obre una consulta genèrica sobre Assessorament a l'adquisició d'infraestructura:


Cerca allò que necessitis sobre el servei d'Assessorament a l'adquisició d'infraestructura:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:


Assessorem al personal investigador en el disseny de solucions TIC per a la recerca, així com en l'adquisició d'infraestructura i els processos d'instal·lació, operació i manteniment.


Disposar d'una via de comunicació amb tècnics TIC per tal d'obtenir assessorament.


  1. Assessorament en el disseny de solucions o compra d'infraestructura.