Obre una consulta genèrica sobre Gestió de la recerca:


Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de la recercaSi vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:


Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de la recerca.

Actualment la UdL utilitza GREC per a facilitar al PDI i personal investigador:

  • La gestió del currículum.
  • La gestió de la producció científica.


En general:

  • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, de les eines TIC (GREC).
  • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor de la recerca (membre de la unitat de Gestió d'Ajuts, dades de recerca i PDA) pots, a més:

  • Disposar d'un servei de suport en l'ús de GREC i en l'explotació de les seves dades.
  • Disposar d'un servei de millora i evolució de GREC.
  • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


  1. Comunicar incidències en l'ús d'aquest servei i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
  2. Accés a GREC com a gestor/administrador.
  3. Suport tècnic en l'ús de GREC.


Tots els usuaris de GREC poden comunicar incidències en l'ús i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals.

El personal gestor de la recerca pot demanar la resta de serveis.