Obre una consulta genèrica sobre Gestió de secretaria general i eAdministració:


Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de secretaria general i eAdministració:

Altres enllaços interessants:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:


Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de la secretaria general i la eAdministració.

Les eines utilitzades actualment a la UdL son:

 • Gestió de convocatòries i actes d'òrgans de govern: Aplicacions ofimàtiques.
 • Gestió de convenis institucionals: Aplicació pròpia.
 • Butlletí Oficial de la Universitat: Aplicació pròpia.
 • Cens electoral: UXXI.
 • Processos electorals: Plataforma eVot del CSUC.
 • Registre i registre electrònic: Plataforma eRegistre del CSUC.
 • Gestió documental: Gestor documental consorciat del CSUC.
 • Preservació de documents digitals: Plataforma eArxiu del CSUC.
 • Notificació electrònica: eNOTUM de l'AOC.
 • Signatura digital: Plataforma d'administració electrònica UdL.
 • Tramitació electrònica: Plataforma d'administració electrònica UdL.
 • Seu electrònica: Plataforma d'administració electrònica UdL.
 • Reserva de cita prèvia: Aplicació pròpia i producte comercial SimplyBook.


En general:

 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, de les eines TIC esmentades.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor de la secretaria general o de l'eAdministració pots, a més:

 • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines TIC i en l'explotació de les seves dades.
 • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
 • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


 1. Comunicar incidències en l'ús de les eines TIC i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Accés a alguna de les eines com a gestor/administrador.
 3. Suport tècnic en l'ús de les eines.