Obre una consulta genèrica sobre Gestió de biblioteques:


Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de biblioteques:Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:


Dissenyem, implementem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió biblioteques i documentació, en concret:

  • Gestió del catàleg i recursos electrònics.
  • Gestió de fons especials.
  • Gestió de repositoris.

Donem suport en l'ús d'aquestes eines als seus gestors.

Gestionem i mantenim maquinari especialitzat en aquests processos: Màquines d'auto-préstec, RFID, ..

Gestionem i mantenim els llocs de treball TIC i dispositius mòbils que les biblioteques ofereixen als seus usuaris.


En general:

  • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, de les eines TIC, el maquinari especialitzat i els lloc de treball i dispositius.
  • Disposar d'una via de comunicació d'incidències amb en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal gestor de les biblioteques:

  • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines, l'equipament i els llocs de treball i dispositius.
  • Disposar d'un servei d'evolució i millora de les eines TIC actuals.
  • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


  1. Comunicar incidències en l'ús dels serveis i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
  2. Suport tècnic en l'ús de les eines.