Obre una consulta genèrica sobre Gestió de les publicacions:


Cerca allò que necessitis sobre el servei de Gestió de les publicacionsSi vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:


Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de les publicacions científiques, docents, d’extensió universitària i d’imatge institucional de la Universitat.

Amb aquesta finalitat, actualment la UdL utilitza una solució basada en Wordpress i WooCommerce per a implementar la llibreria-botiga de la UdL.


En general:

  • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
  • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal de la unitat d'Edicions i Publicacions:

  • Disposar d'un servei de suport en l'ús de les eines i en l'explotació de les seves dades.
  • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
  • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


  1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.


Pots accedir a la llibreria-botiga de la UdL amb un navegador web utilitzant l'adreça https://www.publicacions.udl.cat/