Obre una consulta genèrica sobre Gestió de les relacions internacionals:


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:


Dissenyem, implementem, operem i mantenim eines TIC que faciliten la gestió de les relacions internacionals a la UdL.

Amb aquesta finalitat actualment la UdL utilitza l'eina Moveon de l'empresa QS Unisolutions.


En general:

  • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquestes eines TIC.
  • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquestes eines.

Si ets personal relacionat amb la gestió de les relacions internacionals:

  • Disposar d'un servei de millora i evolució de les eines.
  • Disposar d'un servei de suport en el disseny de noves eines i en els projectes de creació.


  1. Comunicar incidències en l'ús de les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.