Aquesta pàgina descriu els requeriments i el procediment per a configurar els equips que han d'executar l'aplicació UXXI-AC. 

Requeriments

 • Processador Pentium a 4 GHz o superior.
 • 4 Gbytes de memòria RAM.
 • Espai en disc recomanable a l'almenys 5 GB d'espai.
 • Resolució de pantalla de 1024x768 i 16 bits de color.
 • Targeta de xarxa de 100 Mbits / s full dúplex.
 • Si s'ha d'imprimir, es recomana impressora Làser amb 4Mb RAM per oferir suficient agilitat en la impressió dels informes del sistema.
 • Sistema operatiu certificat: Windows 10 professional (encara que també funciona en MS Windows 7 o superior).
 • Javascript ha d'estar habilitat al navegador.
 • Les galetes han d'estar habilitades almenys per al lloc web on es desplega l'aplicació. Les úniques cookies utilitzades són de sessió i sempre són originades pel lloc web.
 • Es recomana visor d'Acrobat Reader versió 9.5 o superior per a la visualització d'informes en format PDF, encara que pot funcionar en altres visors.
 • Visor de Flash Player per a la visualització de gràfics. Versió: l'última alliberada.
 • Eines ofimàtiques com ara Microsoft Office o LibreOffice, per a la visualització dels informes generats en formats ofimàtics com .rtf, .xls, etc. En el cas de Microsoft Office la versió certificada és 2010, és possible la utilització de 365.
 • És convenient en entorns on UXXI-AC es trobi desplegat en diversos idiomes que l'idioma de l'usuari es trobi el primer de la llista d'entre els disponibles pel navegador.

Configuració de l'equip client

Aquesta ajuda consta de diversos punts, i dependrà de la situació de cada equip quina part cal consultar.

 1. Anar a "Accés remot a través de la xarxa privada UdL (VPN UdL)Veure només part Sistema Operatiu Windows. Aquí podreu consultar com fer:
  1. Instal·lació de FortiClient (programari-software- client per a connectar-se remotament a la VPN UdL).
  2. Configuració FortiClient
  3. Connexió VPN UdL amb FortiClient.
 2. Java.
  1. Instal·lació.
  2. Configuració.
 3. Accés UXXI-AC.

Java

Cal tenir una versió 8 de Java actualitzada; s'ha validat fins a la versió 1.8.0_241. Només pot haver-hi un únic Java (és igual si són versions diferents o nombre de bits diferents, només una).

Instal·lació
 1. Baixar el Java. Podeu baixar la versió 1.8.0_241 dels següents enllaços, depenent del nombre de bits del vostre Sistema Operatiu Windows (Nota: Si no sabeu si el vostre Windows és de 32 o 64 bits, consulteu aquest enllaç per a esbrinar-ho).
 2. Executar el fitxer descarregat i seguir les opcions predeterminades fins a instal·lar el Java.
Configuració

1. Obrir la configuració del Java:

1. Botó inici Windows. 

2. Escriure Java.

3. Clicar a Configurar Java.

2. Anar a la pestanya General > Settings (Configuración) i marcar Keep temporary files ... (Conservar Achivos Temporales ...).

3. Anar a la pestanya d'opcions avançades i les següents opcions:4. Anar a la pestanya Seguretat  i marcar High (Alta):

Accés UXXI-AC

Cal tenir una versió actualitzada de Firefox (la darrera, 75, funciona). Es pot aconseguir la darrera versió a https://www.softcatala.org/programes/firefox/.

1. Obrir el navegador.

2. Anar a les opcions:


3. Anar a aplicacions:4. Cercar per jnlp i associar l’acció a Utilitza Java(TM) Web Launcher:5. Anar a l’adreça: https://gestiouxxiac.udl.cat/forms/frmservlet?config=migra.


5.1. Autenticar-se amb les credencials UdL (les del correu).


5.2. Sortirà una finestra advertint que es vol executar un fitxer; prémer D’acord:5.3. Sortirà una finestra amb «Do you want to run this application?», prémer el botó Run.5.4. S'hauria d'obrir UXXI-AC.


Solució de problemes

1) Error "La seva configuració de seguretat ha impedit l'execució d'una aplicació signada amb un certificat caducat o encara no vàlid per a la seva execució"

(En altres idiomes: "Your security settings have blocked an application signed with an expired or not-yet-valid certificate from running" / "Su configuración de seguridad ha impedido la ejecución de una aplicación firmada con un certificado caducado o aún no válido para su ejecución")

Una possible solució a aquest problema és afegir el lloc web https://gestiouxxiac.udl.cat a la llista d'excepcions de la configuració de Java:

1. Obrir la configuració del Java:

1. Botó inici Windows. 

2. Escriure Java.

3. Clicar a Configurar Java.

2. Anar a la pestanya Seguretat  i marcar High (Alta):

3. Prémer el botó Editar llista d'excepcions de llocs ... (Edit Site List ... / Editar lista de excepciones de sitios ...):

4. Prémer el botó Afegir (Add Agregar):

5. Clicar al camp el botó Location (Ubicación / Ubicació):

5. Afegir el lloc web https://gestiouxxiac.udl.cat:

6. Prémer OK a l'edició de llocs web:

7. Tot seguit:

1. Comprovar que s'ha afegit correctament https://gestiouxxiac.udl.cat

2. Prémer el botó OK a la configuració de Java.

8. Reiniciar el navegador i anar a l’adreça: https://gestiouxxiac.udl.cat/forms/frmservlet?config=migra.

9. Acceptar l'execució de l'aplicació:

1. Marcar la casella per executar l'aplicació. 

2. Prémer el botó Executar (Run Ejecutar).


2) Error descàrrega de fitxer JNLP i no tenir associada extensió a JAVAWS (Actualització Firefox 97.0)
 1. Obrir firefox, fer clic al botó de la figura i anar a "Paràmetres"

 2. Baixar amb les barres laterals fins a la secció "Aplicacions" i allí fer servir la barra per cerca "JNLP File", fer clic a "Utilitza una altra aplicació" i, després, fer clic a "Navega..." al quadre que surt

    

 3. "Anar al directori de Java, normalment a C:\Program Files\Java, al directori jre_X.XX_XXX (cada equip pot variar versió) → bin → fer clic a "javaws" o "javaws.exe" i fer clic a "Obrir"

 4. Ara ja hauria d'apareixer el quadre següent amb la extensió correcta, ja es pot fer login al UXXI i accedir normalment.