Els equips portàtils i de sobretaula fan un ús elevat de dades d'Internet. El consum de totes aquestes dades no sempre són aquelles que necessitem per connectar-nos a la feina, campus virtual, etc. Normalment hi han processos d'actualització de sistema operatiu, programes, aplicacions que requereixen descarregar-nos un nombre elevat de MB d'informació.

Si estem connectats mitjançant una tarifa plana d'internet per ADSL o fibra no ens suposarà un problema, però si ens veiem obligats a connectar-nos via una connexió 3G o 4G amb limitació de dades, doncs ens podem quedar sense aquestes ràpidament.

Existeixen una sèrie de mesures que podem aplicar per a limitar el nombre de dades que es descarreguen aplicant alguns canvis a les configuracions.

Windows 10

Windows 8

MacOS

El sistema operatiu d'Apple no disposa de l'opció que hem vist per Windows, però sí que podem evitar que macOS descarregui en segon pla les actualitzacions:

Recorda a activar de nou aquesta opció quan tinguis connexió d'internet per wifi i/o cable.

Linux

Descarregueu i executeu el següent script per a limitar l'ús de dades: