Introducció

En aquest manual trobareu la informació per accedir al nou escriptori virtual Citrix. Per a fer-ho tindreu bàsicament dues maneres que us explicarem en aquest manual.

Novetats

  1. No farà falta utilitzar túnels (forticlient, openvpn o altre client VPN) quan es vulgui accedir des de fora de la xarxa de la UdL
  2. Es demana autenticació creant un escriptori únic per a cada usuari/usuària que entra a la plataforma. D'aquesta forma, s'elimina la problemàtica de trobar-nos, per exemple amb documents i informació d'inicis de sessió desats al navegador incorporat a l'escriptori virtual
  3. Millora en la velocitat de funcionament
  4. Millora de l'accessibilitat als documents de l'ordinador/portàtil local de l'usuari/la usuària

Citrix Receiver o Citrix Workspace

Aquestos són els programes clients necessaris per a generar els escriptoris virtuals i tenir un d'aquestos dos és suficient per a fer-ho. Encara que el nom és diferent, la funcionalitat és la mateixa.

Unificació de serveis i serveis oferts

Actualment tenim dos escriptoris, el de "Signatura d'Actes" i "Signatura de documents i tramitació". Amb aquest nou entorn, solament tindrem un escriptori que unificarà tots els serveis i sobre el qual de mica en mica s'aniran afegint d'altres aplicacions.

Els serveis inclosos en aquesta primera versió són els següents:

El proper servei que està previst incloure en la següent versió serà:

Com accedir-hi des de Windows

Com hem comentat abans, tenim dues maneres d'accedir

  1. Des del navegador web (Firefox, Chrome, Edge i Internet Explorer)
  2. Una icona ubicada a l'escriptori anomenada "Escriptori virtual corporatiu"


Primera manera: des del navegador web

L'adreça que heu d'obrir és https://ev.udl.cat i serà important escriure-la tota sencera i afegir-la com una adreça d'interès o marcador al navegador.

1.Obriu el navegador, en aquest cas Mozilla Firefox i introduïu l'adreça esmentada abans

2.Cliqueu "Acceptar" si fa falta

3.Cliqueu "Ja ho tinc instal·lat" si teniu la seguretat que Citrix Receiver o Citrix Workspace està instal·lat. Si de cas no hi és, es pot descarregar clicant "Descarregar" i fent la instal·lació amb les opcions que surten per defecte.

 

4.Trieu l'opció "Fes-ho automàticament..." i despres "D'acord"

5.Després es llançarà l'escriptori remot

6.Quan estigui obert, us apareixerà un missatge que indica el temps d'expiració de la sessió si de cas no se l'utilitzés


Segona manera: des d'una icona ubicada a l'escriptori anomenada "Escriptori virtual corporatiu" o "Signatura UdL"

  1. Feu doble clic a la icona "Escriptori virtual corporatiu" o "Signatura UdL"
  2. En aquest punt, s'obrirà la web https://ev.udl.cat amb el navegador configurat per defecte al Windows. Des de aquí, els passos són els mateixos que a la secció accedir fent ús del navegador web

Icones i serveis associats

IconaServei associat

Signatura de documents i tramitació

Nou Portasignatures

Signatura d'actes acadèmiques 

Seu electrònica

Icones que faciliten l'accés a l'ordinador/portàtil

IconaDescripció

Facilita l'accés als comptes d'usuaris locals creats a l'ordinador/al portàtil de la persona que faci ús de l'escriptori virtual. 

Funciona als sistemes operatius clients Windows i Mac OS X.

Dona accés al disc local de l'usuari/la usuària als sistemes operatius clients Windows i Mac OS X.

Permet tancar la sessió de forma ordenada i correcta de l'escriptori virtual.

Accedir-hi fent ús del Linux i el Mac OS X

Important: encara que aparegui l'adreça web http://192.168.101.3/Citrix/UDLVDIWeb/ als manuals seguidament vinculats,  l'adreça serà redireccionada cap a https://ev.udl.cat o si de cas no fa la redirecció, heu d'obrir al navegador la nova adreça (https://ev.udl.cat). En cas de redirecció, automàticament el navegador obrirà la web associada a la segona adreça, https://ev.udl.cat. Aquesta última serà l'adreça web definitiva del nou escriptori virtual.

  1. Linux: a) configuració bàsica  | b) configuració permisos accés carpeta i arxius locals
  2. Mac OS X: configuració bàsica

Pàgina problema - solució

Alguns problemes trobats amb les seves solucions.

Related articles

Related articles appear here based on the labels you select. Click to edit the macro and add or change labels.Related issues